Kids Street Survival en KidSafety
Weerbaarheidtrainingen
 

Doelstelling:

 

  • Vergroten van je zelfbeeld (respect, acceptatie, zelfvertrouwen en trots zijn op jezelf)
  • Vergroten van je power (wilskracht, doorzettingsvermogen)
  • Vergroten van je zelfdiscipline (zelfbeheersing)
  • Vergroten van je assertiviteit (grenzen zien en aangeven, de ander respecteren)
  • Vergroten van het herkennen van je eigen emoties en die van de ander
  • Vergroten van weerstand kunnen bieden tegen negatief gedrag van anderen

Rots en water


Een psychofysieke training voor jongens en meisjes.


Korte inhoud


Het Rots en Water programma is een weerbaarheidsprogramma met een meervoudige doelstelling en een breed pedagogisch perspectief.

Er wordt met een psycho-fysieke didaktiek gewerkt. Door fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangeleerd. De termen rots en water staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit, terug te vinden in de oosterse gevechtskunsten. In Rots & Water zitten elementen van deze sporten, waarbij jongeren juist wordt geleerd dat je er in een bedreigende situatie niet meteen op los slaat.

De thema’s zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Hierop voortbouwend is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, integriteit, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) die richting geeft.Programma voor:

  • Jongens waarbij gedacht wordt aan een socialevaardigheidstraining.
  • Meisjes die verbaal minder vaardig zijn.
  • Schoolklassen of groepen waarbij de groepscohesie ontbreekt, er weinig onderling respect is, geen vertrouwen is en/of gepest wordt.

De training is geschikt voor kinderen/pubers vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar. De training kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden.