Kids Street Survival en KidSafety
Weerbaarheidtrainingen
 
Beginpagina Links

Wat is weerbaarheid?


Weerbaarheid is het vermogen om op te komen voor jezelf. Het betekent dat je in alledaagse situaties je wensen kunt aangeven en je grenzen kunt stellen, waarbij je respectvol omgaat met de grenzen van een ander. Weerbaar zijn betekent dat je je grenzen kunt stellen, wanneer een ander die overschrijdt. Met woorden, houding en lichaamstaal en zonodig ook door je fysiek te verdedigen. Weerbaarheid is niet iets wat je bent of niet bent, het is een proces van steeds beter je eigen grenzen leren kennen en deze duidelijk kunnen aangeven.

Weerbaarheid betekent voor ons vrijheid, ruimte en zelfrespect.
Zelf-beheersing

Zelf-vertrouwen

Zelf-reflectie